INFORMACE PRO PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGY O VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH „NA ČEM ZÁLEŽÍ...“ (I. - V.)

 

Jmenuji se Iva Řehůřková a pracovala jsem ve školství skoro 30 let. Za tu dobu jsem nasbírala spoustu zkušeností při práci s předškolními dětmi i s dospělými.

Nyní se 7 let věnuji lektorské činnosti pro předškolní pedagogy a rodiče.

Všichni víme, jak důležité je prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, zejména v tomto věku. My dospělí, kteří se pohybujeme kolem dětí, jim vytváříme to prostředí.

Mé semináře se zabývají problematikou osobnostního rozvoje (z úhlu pohledu učitelky v MŠ) a zároveň jsou navázané na RVP PV – jak v té oblasti pracovat s dětmi.

Všechny 4 semináře mají akreditaci MŠMT v prezenční i v distanční formě.

I. „NA ČEM ZÁLEŽÍ…“:

Tento 1. seminář je seřazen do 8 témat – ta jsou rozpracovaná do dvou částí – pro předškolní pedagogy a pro děti předškolního věku (témata jsou provázána s RVP PV)

1.   Mám sen, cíl…jak se k němu dostanu?

2.   Mám priority…hodnot, vztahů, času.

3.   Mám zodpovědnost…za to, co udělám i neudělám.

4.   Učím se správně komunikovat.

5.   Učím se spolupracovat, pochválit, povzbudit.

6.   Přínos pro nás pro oba.

7.   Mám postoj…sebevědomí, sebeúctu, sebedůvěru.

8.   Harmonie v životě.

Témata se týkají se oblasti sebedůvěry, sebeúcty, zodpovědnosti, spolupráce a dalších.

 

II. „NA ČEM ZÁLEŽÍ…KDYŽ SI CHCEME POROZUMĚT“

2. seminář se zabývá oblastí komunikace a vztahů. Vznikl na základě žádostí paní učitelek o pokračování.

Je seřazen do 5 témat – jsou navázána na povinnosti učitele vycházejících z RVP PV.

 

1.   Rozvoj schopnosti žít ve společenství dalších lidí

2.   Empatická komunikace

3.   Další způsoby vzájemného porozumění mezi dospělými, mezi dospělými          a dětmi a dětmi mezi sebou

4.   Důležitost omluvy

5.   Důležitost ocenění

 

III. „NA ČEM ZÁLEŽÍ…KDYŽ MÁM STRACH“

Další program, který se opět zabývá oblastí osobnostního růstu, tentokrát jak pracovat se strachem.

Je seřazen do 5 témat – jsou navázána na RVP PV a povinnosti učitele vycházejících z RVP PV.

Záleží….

1.   Na původu strachu

2.   Na motivaci

3.   Na sebevědomí a vytrvalosti

4.   Jak vnímáme své okolí

5.   A co s tím?

 

IV. „NA ČEM ZÁLEŽÍ…KDYŽ CHCI BÝT V POHODĚ“

Tento seminář také vznikl na základě žádostí paní učitelek - tentokrát budeme hledat způsoby, jak si ve složitějším období zachovat vnitřní klid a nadhled.

Je seřazen do 5 témat – jsou navázána na RVP PV a povinnosti učitele vycházejících z RVP PV.

Záleží….

1.   Na tom, co chci

2.   Na organizaci mého času

3.   Na tom, co mě baví a jde mi dobře

4.   Na mé (sebe)disciplíně

5.   Na mém (sebe)hodnocení

 

V. „NA ČEM ZÁLEŽÍ…KDYŽ CHCI ŽÍT (a učit žít) ŠŤASTNÝ ŽIVOT“

Další důležitá část osobnostního rozvoje…tentokrát bude řeč vztahu k sobě i k druhým, o talentech, sebedůvěře, ocenění, jak je důležité pracovat s chybou a učit se novým věcem - a to vše tak, abychom cítili naplnění a štěstí.

Je seřazen do 7 témat – jsou navázána na RVP PV a povinnosti učitele vycházejících z RVP PV.

Záleží….

1.   Na tom, jestli znám své talenty

2.   Na tom, jakou komunikaci užívám

3.   Na tom, jestli se umím ocenit

4.   Na mé (sebe)důvěře

5.   Na tom, jestli umím některé věci vnitřně přijmout

6.   Na tom, jak přijímám změny

7.   Na tom, jak často se učím novým věcem

 

Je možnost se nad danými tématy zamyslet, popovídat si, prohloubit své znalosti a schopnosti, zjistit své silné a slabé stránky v těchto oblastech, které jsou důležité i v životě, nejen v práci pedagoga. Součástí některých jsou i hry.

Seminář se může konat v prostorách Vaší MŠ, bude trvat 8 vyuč. hodin (2 části s 30 min přestávkou), tj. 6h. Nebo online formou - rozděleno do dvou dnů po 3 hodinách - 3 hodiny budou rozděleny do 2 bloků po 90 minutách, oddělené přestávkou v délce 30 minut (případně 60 min – podle potřeby účastníků)

Cena 1.900 Kč za osobu. Ideální je počet 12 - 16 účastníků.

Věřím ve Vaši spokojenost s výběrem témat a rozmanitostí zpracování, které přináším pro vás - kolegy a kolegyně v mateřských školách.

                             

Iva Řehůřková

Lektor DVPP (75-001-T)
MSMT-26520/2017-1

Autorka vzdělávacích programů:

„Na čem záleží...“ (MSMT - 20588/2020-2-509)
„Na čem záleží…když si chceme porozumět“ (MSMT-7467/2021-2-252)
„Na čem záleží…když mám strach“ (MSMT-6396/2022-2-272)
„Na čem záleží…když chci být v pohodě“ (MSMT-39491/2020-2-938)                                     
„Na čem záleží…když chci žít (a učit žít) šťastný život“ (MSMT- 199/2022-3-53)   

Tel: 602448913
Email: Ivarehurkova@seznam.cz