BESEDY PRO RODIČE VE ŠKOLKÁCH:

Jmenuji se Iva Řehůřková a jsem dlouholetá učitelka MŠ, proto můžu předat zkušenosti za skoro 30 let praxe v práci s předškolními dětmi - např. zrealizovat besedy pro rodiče
na různé téma:

 • 1. „Jak si splním to, co chci“ – co je cílevědomost a proč vést děti k dokončení v započaté činnosti, obrázkové vizualizace.

 • 2. „Jak vést děti k zodpovědnosti“ – zodpovědnost vůči sobě, druhým, v rodině, vlastním příkladem se děti učí nejlépe.

 • 3. „Komunikace jako nástroj dobrých vztahů“ - napodobováním naší komunikace se děti naučí nejvíc.

 • 4. „Proč vést děti ke schopnosti dobře spolupracovat“ – proč týmy zvládnou udělat víc než jednotlivci, dokáže se dítě ve skupině prosadit, ale i podřídit, silné a slabé stránky osobnosti.

 • 5. „Úloha pohádky v životě dítěte“ – proč je pohádka pro život dítěte i dospělého tak důležitá.

 • 6. „Význam zdravého životního stylu v životě dítěte předškolního věku“ - výživa, pohyb, spánek“ - čeho se vyvarovat a co naopak zařadit do jídelníčku tak, aby dítě prospívalo – poradenstvím ve výživě se zabývám od roku 2011 (certifikovaný poradce), důležitost pohybu a odpočinku, probereme i téma moderních technologií.

 • 7. „Jaký temperament má vaše dítě, jaký máte vy a co s tím…“ – typy temperamentu, čím se vyznačují a jak na ně nejlépe reagovat.

 • 8. „Způsob vyjádření lásky k dítěti i k partnerovi jako nástroj vzájemného porozumění“ – pokud se dítě cítí upřímně milované, bude ve všech oblastech života vnímavější vůči rodičovskému usměrňování.

 • 9. „Co umí omluva a ocenění v životě dítěte i dospělého“ – umí se vaše dítě správně omluvit? Jakým způsobem se můžeme vzájemně ocenit?

 • 10. „Jak prostředí a motivace ovlivňují náš postoj při zvládání strachu“ – vliv pohádek, původní rodiny, motivace i pojmenování pocitu při zvládání strachu.

 • 11. „Co je zdravé sebevědomí a jak ho předat dětem“ – co dělat pro to, aby se naše sebevědomí dostalo na tu zdravou úroveň.

 • 12. „Kam se ztrácí můj čas v běžném pracovním týdnu?“ – a kde ho vzít pro tak důležité věci jako je rodina, partner, děti.

 • 13. „Do školy ano či ne?“ – podle čeho v domácím prostředí poznat, že je předškolák zralý do školy?

 • 14. „Jak si poradit s emocemi – u sebe i u dětí“ – jak se chová náš mozek v náročných situacích, proč je dobré odvést z těla přebytečné napětí a umět preventivně pečovat o sebe.

 • 15. „V pohodě poprvé do školky“ – pro rodiče nově příchozích dětí – jak a co udělat předem, aby nástup do školky byl v co největším klidu.

Pokud by byl zájem o jiné téma, stačí mi dát vědět, chci se věnovat tomu, co rodiče zajímá.
Besedy si objednávají školky, RC, DDM i jiné organizace, trvají cca na 60 - 120 minut.
Cena 3.900 Kč a je v ní zahrnuto i dopravné pokud je cesta do 150 km. Dají se realizovat i online - cena je 2.900 Kč.

Besedy se mohou hradit i ze šablon, přes MAS apod. Ideální počet je okolo 10 - 15 lidí, už kvůli atmosféře, která při akci pak vznikne.

Iva Řehůřková

Lektor DVPP (75-001-T)
MSMT-26520/2017-1

Autorka vzdělávacích programů:

Na čem záleží...“ (MSMT - 20588/2020-2-509)
Na čem záleží…když si chceme porozumět“ (MSMT-7467/2021-2-252)
„Na čem záleží…když mám strach“ (MSMT-6396/2022-2-272)
„Na čem záleží…když chci být v pohodě" (MSMT-39491/2020-2-938)                                                 „Na čem záleží…když chci žít (a učit žít) šťastný život“ (MSMT- 199/2022-3-53) 

Tel: 602448913
Email: Ivarehurkova@seznam.cz