Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů
Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Jsem Iva Řehůřková, IČO 74127942 ( ID RZP: 3337601 ), se sídlem Marxova 8, Moravská Třebová provozuji lektorskou činnost a webovou stránku www.ivarehurkova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje:
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 602448913 nebo na e-mail: Ivarehurkova@seznam.cz nebo iva@ivarehurkova.cz. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
Rozsah osobních údajů a účely zpracování:
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, PP prezentací po absolvování kurzu, dodání zboží.
● vedení účetnictví - jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů - vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu, než se odhlásíte. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu do vašeho odhlášení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu - pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 20 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
● fotografická dokumentace - živé akce, fotky, videa slouží k propagaci webu, fanpage a mé lektorské činnosti.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu
k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.
Cookies:
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení
zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu
vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá
možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo
zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám:
K vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací,
které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data
ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících
platforem: Seznam.cz, SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook, Google,
moje účetní…
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a
zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást
minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii:
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: Ivarehurkova@seznam.cz či
iva@ivarehurkova.cz .
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 21 dní, jaké vaše osobní
údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na
doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné
údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo
pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních
sdělení.)
Právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému,
budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace
pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 40 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut) - vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci
na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži
veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na
zajištění práva na výmaz potřebuji 21 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje,
které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v
souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco
udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - e-maily s inspirací, články či produkty a
službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem
ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr
mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Mlčenlivost:
Dovoluji si vás ujistit, že moji (zatím potencionální) spolupracovníci, kteří by zpracovávali vaše osobní
údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení
závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí
straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních
údajů.